ZPĚT

 
 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Zatímco studium fyzioterapie je na všech fakultách a vysokých školách takřka totožné, přijímací zkoušky se mohou lišit velmi výrazně. Pro úspěšné splnění přijímacího řízení na bakalářský program studia fyzioterapie budete potřebovat znalosti v rozsahu středoškolského učiva z předmětů biologie, chemie, fyzika nebo somatologie. Na některých fakultách se však můžete setkat také s talentovými zkouškami z tělesné výchovy, plavání, atd. Jinde se zase musíte prokázat znalostí vámi vybraného cizího jazyka nebo napsat motivační dopis, proč vlastně chcete obor fyzioterapie studovat a dále se mu věnovat. V posledních dvou letech se například na FTVS v Praze musí splnit podmínky testu z obecných studijních předpokladů. Podrobnější informace o jednotlivých fakultách a jejich přijímacím řízení naleznete na příslušných webech.

 

PŘEDMĚTY

Základní rozdělení předmětů na všech vysokých školách je zhruba stejné. Většinou jsou studované předměty rozděleny na předměty medicínské a na předměty rehabilitační. V medicínských předmětech se budete postupně seznamovat s anatomií a fyziologií lidského těla, které následně využijete při studiu základů oborů medicíny jako je neurologie, vnitřní lékařství, ortopedie, gynekologie, atd. Naopak u rehabilitačních předmětů se seznámíte s rehabilitací od její propedeutiky až po jednotlivá vyšetření pohybového systému a budete získávat vědomosti terapeutických metod a technik (techniky měkkých tkání, mobilizace, manipulace, reflexní masáž, techniky na neurofyziologickém podkladu a mnoho dalších). Jak jsme již několikrát zmínili, fyzioterapie je obor praktický, takže vás nemine ani praxe v nemocnicích nebo dlouhodobější prázdninové praxe v lázních a jiných rehabilitačních zařízeních.

 

ZPĚT

 

PARTNEŘI


logo 220px      Bez názvu      1023-bez-nazvu