ZPĚT

 
 

KURZY PRO FYZIOTERAPEUTY

V rámci studia i v rámci postgraduálního studia fyzioterapie jsou fyzioterapeuti zařazeni do programu celoživotního vzdělávání. To obsahuje množství odborných seminářů, stáží a také specializovaných kurzů. Je na každém, kterou cestu si zvolí. Všechny tyto možnosti jsou pro fyzioterapeuta a jeho neustálý rozvoj velmi důležité až nepostradatelné. Fyzioterapie je obor poměrně mladý a neustále se vyvíjející, a proto je získávání nových informací a dovedností nezbytnou součástí vývoje každého správného fyzioterapeuta. Výhodou je, že každý fyzioterapeut si může vybrat určitý směr, specializaci, na kterou se chce ve své praxi zaměřovat a dle toho si odborný kurz vybrat. Naopak nevýhodou je, že za informace a certifikáty často musíte zaplatit nemalé peníze. Kurzy jsou ohodnoceny různým počtem kreditů, které se právě počítají do celoživotního vzdělávání. Každý kurz také tvá jinak dlouho, některé velké kurzy jsou dokonce rozděleny na několik částí, popř. úrovní.

Jak jsme psali jsou kurzy velké i menší. Mezi největší a zároveň nejnavštěvovanější fyzioterapeutické kurzy můžeme rozhodně řadit Mckenzie kurz, Dynamickou neuromuskulární stabilizaci dle Koláře, kurz mobilizací a měkkých technik, Vojtovu metodu, metodu R. Brunkow, Terapeutické využití kinesio tapu, Manuální lymfodrenáž a mnoho dalších. Postupně vás budeme blíže seznamovat s jednotlivými kurzy a poté je už jen na vás, který si zvolíte za ten nejvhodnější a hlavně do kterého budete ochotni investovat peníze. U jednotlivých fyzioterapeutických kurzů naleznete i odkazy na konkrétní webové stránky, takže přihlášení na kurzy bude více než jednoduché. Budeme velmi rádi, když vám naše webové stránky www.studiumfyzioterapie.cz budou nápomocny při kvalitním výběru toho pravého fyzio kurzu.

 

McKENZIE KURZ

Mechanická metoda dle Robina Mckenzieho, která je velmi často nazývána jako mechanická diagnostika a terapie, je založena na spolehlivých základech a principech. Nejčastěji si pod touto metodou "nezasvěcení" fyzioterapeuti představí soubor mechanických předklonů, záklonů a úklonů. Pravda je však taková, že metoda je založena na složitějších principech. A při pochopení těchto principů je téměř zaručen terapeutický úspěch. Jejím základem je edukace pacienta a zároveň jeho aktivní přístup k terapii.

Základním kamenem metody Mckenzie je specifické vyšetření, které je velmi dobře propracováno. Tímto vyšetřením se také zásadně liší od jiných metod. Takové vyšetření provedené odborníkem je stejně spolehlivé jako drahá diagnostická vyšetření. Naučíte se rozpoznat s čím bolestivý příznak souvisí, jelikož bolest samozřejmě není diagnóza. Na kurzu se také dozvíte, který pacient je pro mechanickou terapii vhodný a který nikoliv. Obrovskou výhodou metody McKenzie je možnost naučit pacienta, aby se léčil sám. Zároveň může kontrolovat svůj stav a předejít tak lékařské péči.

Metoda je vhodná pro celý pohybový systém a je známa takřka na celém světě. Metodu Mckenzie využijete při problémech v oblasti krku, dolní části zad, ale stejně tak při léčbě kloubů horních i dolních končetin.

Kurz je rozdělen na části, přičemž v každé další části prohlubujete své doposud načerpané vědomosti a schopnosti. Je samozřejmě možné jít jen na jednu část, ale to vás určitě tolik neobohatí a nedostanete se do hloubky řešené problematiky. Kurz má celkem 4 části - A, B, C, a závěrečný D. Jednotlivé části mají předem jasně daný program. Kurzy jsou pořádány výhradně v Praze a v Žilině.

podmínky účasti:

- přihláška podaná minimálně 2 měsíce předem
- zaplacení kurzovného
- doložení o praxi v délce trvání min. 2 roky
- úspěšné splnění závěrečného testu

 

ZPĚT

 

PARTNEŘI


logo 220px      Bez názvu       Bez názvu