ZPĚT

 
 

FYZIOTERAPEUT NENÍ MASÉR

I v současné době, ač je to o něco lepší než dříve, se stále setkávám s lidmi, kteří absolutně nevnímají rozdíl mezi fyzioterapeutem a masérem. Jsem fyzioterapeut a rád bych tímto článkem docílil toho, aby se tato přežitá fáma uvedla zase o něco více na pravou míru. Hned na začátku bych však rád zdůraznil, že tento článek není v žádném případě zaměřen proti masérům. Cílovou skupinou jsou spíše lidé, kteří nemají představu o rozdílech v práci fyzioterapeuta a maséra, ale chtějí se o tom něco dozvědět. Zároveň bych byl rád, kdyby tento text pomohl některým váhajícím středoškolákům při výběru budoucího povolání.

 

MASÉR

Masérem se může člověk stát po absolvování prodlouženého víkendu, kdy mu jsou vysvětlovány a názorně předváděny jednotlivé hmaty, které může v praxi následně vykonávat. Po zaplacení kurzovného, splnění závěrečné zkoušky a zaregistrování se na živnostenském úřadě (Regenerace a rekondice) mu nic již nebrání v tom, aby mohl naplno rozjet své podnikání. Takového kurzu se může zúčastnit opravdu každý a znalost anatomie a fyziologie lidského těla není rozhodně podmínkou, spíše bonusem pro účastníka kurzu. Existuje mnoho kurzů a široké spektrum druhů masáží (klasická relaxační, sportovní, thajská, havajská nebo třeba aroma masáž.  

Masáž je vhodná pro unavené tělo lidí z práce, sportovců po náročném tréninku nebo pro lidi, kteří chtějí, aby o ně někdo alespoň na chvíli pečoval v příjemném prostředí. Dokáže ovlivnit svalové napětí ve smyslu uvolnění, ale když vás trápí bolesti kloubů, brnění končetin, migrény apod. zkuste vyhledat spíše fyzioterapeuta.

 

FYZIOTERAPEUT

Samozřejmě i člověk studující obor fyzioterapie na některé z vysokých škol si může udělat kurz masáží. Jeho hlavní náplní studia je však denní studium jednotlivých předmětů, které jsou spojeny s oborem fyzioterapie. Jedná se například o anatomii a fyziologii lidského těla, vyšetřovací metody, základy jednotlivých medicínských oborů – neurologie, ortopedie, chirurgie, interna atd. Velkou část studia musí tvořit samozřejmě také praktická část, která začíná tím, že si studenti zkouší jednotlivé fyzioterapeutické úkony a později využívají tyto dovednosti na stážích v nemocnicích. Každý z předmětů je samozřejmě zakončen zápočtem nebo zkouškou. Specializace ve zdravotnictví, kterou právě fyzioterapie je, se studuje 3 roky (Bc) s možným navazujícím magisterským studiem (2 roky).

Po ukončení studia, ať už je to závěrečnou zkouškou bakalářskou nebo magisterskou, je fyzioterapeut specialistou na problematiku pohybového aparátu. Není lékařem, zdravotní sestrou nebo zmiňovaným masérem. Praxi provozuje nejčastěji v nemocnici, lázeňském zařízení nebo má praxi soukromou. Můžete se s ním však setkat také v domovech důchodců, sportovních akcích nebo při velkých firmách. Můžete ho kontaktovat s jakýmkoliv problémem, který se týká pohybu, nejčastěji jeho omezení. Fyzioterapeut tu není od toho, aby stanovoval diagnózy a dělal ukvapené závěry před vyšetřením. Každý správný fyzioterapeut nejprve provede komplexní kineziologické vyšetření, které se skládá například z vyšetření stoje, chůze, pohybových stereotypů nebo třeba základního neurologického vyšetření. Až na základě získaných poznatků z tohoto vyšetření může vyvodit a stanovit cíl, jak pomoci. K dosažení cíle využívá jemu dostupných a známých prostředků jako jsou nejrůznější uvolňovací techniky, posilovací techniky, cvičení ovlivňující centrální nervovou soustavu nebo třeba prostředky manuální terapie. Nastolená terapie může být dále doplněna o prostředky fyzikální terapie (elektroléčba, vodoléčba, …) nebo může fyzioterapeut zainstruovat pacienta pro domácí léčbu a prodloužit dosažený stav pomocí kinesio tapu.

Ač je fyzioterapie poměrně mladý obor, nabízí velké množství přístupů a konceptů. I z tohoto důvodu je velmi pravděpodobné, že když půjde pacient s totožným problémem ke dvěma různým fyzioterapeutům, každý ho bude léčit jinak.

Každý fyzioterapeut se stává součástí programu celoživotního vzdělávání, kdy je nutno v rámci postgraduálního studia neustále získávat nebo rozšiřovat znalosti v tomto neustále se vyvíjejícím se oboru. Pro tuto příležitost existuje celá řada větších a menších fyzioterapeutických kurzů, které jsou v drtivé většině určeny pouze pro fyzioterapeuty.

Pevně věřím, že každý kdo si přečte tento článek, tak zcela jistě pochopí ten zásadní rozdíl mezi prací fyzioterapeuta a prací maséra. Kdo by přece jen ještě chvíli tápal, tak uvádím jeden příklad a všechny. Při masáži je nutný manuální kontakt a co nejvíce relaxovaná poloha pacienta, zatímco správný fyzioterapeut vyžaduje po svém pacientovi aktivní přístup a často jej může instruovat bez manuálního kontaktu.

 

ZPĚT

 

PARTNEŘI


logo 220px      Bez názvu       1023-bez-nazvu